Lesné pozemkové spoločenstvo urbárnikov, poz. spol.